[Ceritera Indah]-Bertajuk Terbeliak disampaikan oleh Ustaz Kazim | Ice-Ketul Sharing

[ Tutup/Close ]

28 January, 2012

[Ceritera Indah]-Bertajuk Terbeliak disampaikan oleh Ustaz KazimVideo di bawah ini adalah sebagai peringatan dan  pengajaran kepada semua tentang kematian yang disampaikan oleh Ustaz Kazim.Adakah kita bersedia.......


Sebagai Renungan:Ingatlah! Kita pasti mati, semua orang pasti mati, yang sehat atau yang sakit, pejabat atau pekerja, yang kaya atau yang miskin dan siapa pun orangnya pasti akan mati.

“Berbuatlah sesukamu, sesungguhnya engkau pasti dibalas menurut perbuatanmu itu” artinya sebaliknya, bahwa kita justru jangan berbuat sesuka kita, karena kita pasti di balas menurut perbuatan kita. sebagaimana yang difirmankan Allah SWT. di dalam Al-Qur’an surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” 

Oleh sebab itu berbuatlah sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT. yang tercatat di dalam Al-Qur’an dan bersikap sesuai dengan apa yang dicontokan oleh Rasulullah SAW. yang tercatat di dalam Al-Hadits

“Cintailah siapa saja yang engkau kehendaki, tetapi sesungguhnya engkau pasti berpisah dengannya” artinya adalah kita jangan berlebih-lebihan dalam mencintai sesuatu karena kita pasti berpisah dengan apa yang kita cintai itu, dan jangan berlebih-lebihan dalam mencintai sesuatu itu sehingga mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. sebagaimana yang di firmankan Allah SWT. di dalam Al-Qur’an surat At-Tawbah ayat 24 yang artinya:

Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". 


No comments:

Post a Comment

Your Point Of Views..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...